Sygdom

Vi modtager ikke børn der er syge. Børn har bedst af at blive raske hjemme, hvor der er mere tid til den omsorg et sygt barn har behov for.

Barnet må komme når det er raskt og feberfrit, og kan deltage i de aktiviteter som det plejer uden at kræve særlig pasning.

Læs om de specifikke sygdomme på: www.sygeboern.dk

Husk at give os besked hvis jeres barn bliver syg enten pr. SMS og også ved raskmelding.

Vi tilbyder ikke gæstepasning i tilfælde af at vi skulle blive syge. I skal derfor selv sørge for pasning af jeres barn. Vi yder ikke refusion for de dage vi er syge.