Priser & åbningstider

Priser og tilskud pr. 1. januar 2020 – 31. december 2020:

Prisen pr. måned for en plads hos Privat pasningsordning Musik & Leg er:

Til indbetaling kr. 9300,-

Tilskud fra kommunen kr. 5981,-

Total egenbetaling kr. 3319,-

Prisen inkluderer kost, bleer, skumklude og diverse cremer.

Betalingen skal være til rådighed på vores konto senest den 1. i hver måned, og skal betales forud. Tilskuddet fra Aarhus kommune vil I også blive betalt forud. Betalingen foregår i årets 12 måneder.

Der er prisregulering hvert år til d. 1. januar.

Spørgsmål omkring økonomi og tilskud, kan rettes til Tine Rohde fra Aarhus kommune via borgerservice på tlf: 89402222 eller på mail: pladsanvisningen@mbu.aarhus.dk

Åbningstider

Mandag: 7:30 -15:45
Tirsdag:  7:30 – 15:45
Onsdag: 7:30 – 15:45
Torsdag: 7:30 – 15:45
Fredag:   7:30 – 15:10

Jeres barn skal afleveres efter den angivne åbningstid og være afhentet inden for den angivne lukketid.
Vi åbner når det første barn er afleveret, og lukker når det sidste barn er hentet.