Musik aktiviteter

Aktiv beskæftigelse med musik påvirker barnets udvikling, både på det intellektuelle, det emotionelle, det æstetiske, det kreative, det sproglige, det sociale og det motoriske område.
Børn bliver født musikalske, og alting tyder på at musikalske påvirkninger i barnets første leveår, kan have stor betydning for personlighedsudviklingen og den sociale udvikling.
Selvom børnene kun er fra 0-3 år, og man ikke kan forvente at børnene udvikler særlige musiske færdigheder, får de allerede meget ud af musik, som de kan tage med sig videre i børnehave, skole og resten af livet.

Udover den teoretiske argumentation for at arbejde med musik sammen med børn, har jeg selv mange gode musiske oplevelser og minder fra min barndom og ungdom. Jeg har deltaget i musikaktiviteter, herunder sang, kor, rytmik og spillet instrumenter fra jeg var lille og frem til i dag, og finder i dag stor glæde ved at spille musik, synge og lytte til musik.
Derfor ligger det mig helt naturligt at dele min musiske interesse sammen med børn, og herved give dem nogle positive musikalske oplevelser som styrker deres personlig udvikling samt mod og interesse for musik og sang
fremadrettet.

Musikaktiviteter i min private pasningsordning kan bestå i, at synge sange/fagtesange, synge sange sammen mens jeg spiller guitar eller klaver, spille på rytmeinstrumenter, trommer og høre forskellige genre musik som vi kan danse til. Vi vil bruge en hel del fagtesange som er med til at understøtte ordene i sangen og herved forståelsen. De mindre børn som endnu ikke kan synge med, kan bruge fagterne, som børn er hurtige til at opfange.

Herudover planlægger jeg musikforløb ud fra børnene alder og koncentrationsevne, hvor jeg anvender sang og musik samt forskellige virkemidler elementer som ærteposer, tørklæder, bolde, instrumenter mm.
Hver dag til morgensamling vil vi synge en goddagsang hvor vi hilser på alle de børn der er kommet, og hvor vi taler om de børn der ikke er der. Herefter synger vi flere fagtesange med og uden guitar. Vi har også en sangkuffert, som vi ofte bruger. I kufferten er der forskellige små ting, som hver symbolisere en bestemt sang.
Der vil være forskel på dage hvor meget musikaktiviteterne fylder, afhængig af evt. ture ud af huset og børnenes koncentrationsevne.