Sygdom

Jeg modtager ikke børn der er syge. Børn har bedst af at blive raske hjemme, hvor der er mere tid til den omsorg et sygt barn har behov for.
Barnet må komme når det er raskt og feberfrit, og kan deltage i de aktiviteter som det plejer uden at kræve særlig pasning. Ved opkast og diarre skal barnet være raskt i et døgn.
Læs om de specifikke sygdomme på: www.sygeboern.dk

Husk at give mig besked hvis jeres barn bliver syg og også ved raskmelding.
Jeg tilbyder ikke gæstepasning i tilfælde af at jeg skulle blive syg. I skal derfor selv sørge for pasning af jeres barn. Det sker heldigvis meget sjældent, men det kan jo ske.